Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

elektrikuretimi
5 Şubat 2014

Evlerimizde, iş yerlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi elektrik santrallerinde üretilir. Elektrik enerjisi dediğimizde akla ilk gelen gerilim ve akım kavramlarıdır. Santrallerde üretilen elektrik gerilimi, enerji kayıplarını azaltmak için transformatörler (trafolar) yardımıyla yükseltilir, ardından dağıtım merkezlerinde evlerin ve iş yerlerinin kullandığı değerlere düşürülür  Santrallerde kullanılan en temel makineler bir kuvvetle (su, buhar, rüzgâr vb...

Etiketler:

Oto Trafosuyla Çok Kademeli Yol Verme Devresi

elektrikuretimi
25 Temmuz 2012

Nominal akımı 10A olan bir asenkron motor, şebekeye doğrudan bağlandığında 50A akım çekmektedir. Bu motora %50 ve %65 kademelerindeki oto trafosuyla yol verildiğinde şebekeden çekilecek akımı ve motor akımını bulalım. Im = In . kd      50 = 10 . kd       kd = 5  %50 için;  Im = (U2 / U1) . In . kd = (50 / 100) . 10. 5 = 25A = 12,5A Itip = Im - Ih = 25 - 12,5 = 12,5A  %65 için; Im = 0,65 . 10 . 5 = 32,5A = 21,125A Itip = 32,5 - 21,125 = 11,375A   ...

Yıldız-Üçgen Yol Vermede Akım, Güç ve Moment

elektrikuretimi
17 Haziran 2012

Motor yıldız çalıştırılırken faz (motor) sargılarına uygulanan gerilim az olmakta, motorun çektiği akım da azalmaktadır. Pratik olarak güç, moment ve akımdaki azazlma miktarı kadardır. Çünkü yıldız çalışmada sargıdan geçen akım, üçgen çalışma akımından kat daha küçüktür. Ancak teorik hesaplamalarda akım, güç ve momentteki azalmanın daha fazla olduğu görülmektedir. Şekil 4.12 Akımların oranı Görüldüğü gibi üçgen çalışabilecek...

Yıldız-Üçgen Şalterle Yol Verme

elektrikuretimi
17 Haziran 2012

Bir şebekede üçgen bağlı olarak çalışacak üç fazlı bir asenkron motor, yol vermede yıldız bağlanırsa, faz bobinleri 1,73 kat daha az bire gerilimle çalışır. Motorun yol alma akımı yaklaşık olarak üç kat azalır. Yıldız bağlı olan motor düşük gerilimle yol almaya başlar. Yol almanın uygun bir anında, ilk önce motorun faz sargıları arasındaki yıldız bağlantı açılır. Sonra motor faz sargıları üçgen olarak bağlanır. Böylece motor normal gerilimind...

Rotoru Sargılı 3 Fazlı Asenkron Motora Yol Verme

elektrikuretimi
17 Haziran 2012

Rotoru sargılı asenkron motor, Şekil 4.13'te görüldüğü gibi rotorunda da 3 fazlı sargılar olan ve bu sargıların uçları bilezik ve fırçalar yardımıyla dışarı alınmış motorlardır. Rotora yol verme kısmı olmazsa trafo mantığıyla çalışır ve uçlardan sargı miktarına göre gerilim alınır. Bu tip asenkron motorların yol verme işleminde rotora bağlanan yol verme dirençleri kullanılır. Rotora direnç eklemek suretiyle ilk kalkış anındaki akım azaltılmakt...

Yardımcı Sargılı 1 Fazlı Asenkron Motora Yol Verme

elektrikuretimi
17 Haziran 2012

Asenkron motorlarda dönme hareketini, döner manyetik alan sağlar. Döner manyetik alanı da stator sargıları yaratır. Döner alan yalnız iki ve üç fazlı sistemlerde meydana gelir. Bir faza bağlı bir sargı ile, motorda döner alan yaratılamaz. Yalnız böyle bir motora yol verilirse, motordaki bir sargı dönüşü devam ettirir. Bu sargıya ana sargı adı verilir. Bir fazlı asenkron motorlarda ilk hareketi sağlamak için, ana sargıya göre 90 derecelik açıyla yerleştirilmi...

Oto Trafosuyla Tek Kademeli Yol Verme Devresi

elektrikuretimi
16 Haziran 2012

Şekil 4.10'da üç fazlı bir asenkron motora bir kademeli oto tranformatörüyle yol vermede kullanılan bir bağlantı şeması verilmiştir. Böyle bir oto tranformatörüyle motora yol verirken, güç devresinde ilk önce (S) kontakları kapanır. Kapanan (S) kontakları üç fazlı oto transformatörünü yıldız olarak şebekeye bağlar. Transformatörün %65 lik gerilimli orta uçlarına bağlı olan motor, düşük gerilimle yol almaya başlar. Bir süre sonra (S) kontakları açılır...

Dinamik Frenleme

elektrikuretimi
7 Haziran 2012

Hareket eden bir cismin üzerindeki yük arttırılırsa o cismin hızı da gittikçe azalacaktır. Örneğin, çalışan bir generatör yüklendikçe, generatörün devir sayısı da düşer. Bir doğru akım motoru çalışırken endüvisi şebekeden ayrılırsa, üzerindeki kinetik enerji nedeniyle, bu enerji sıfırlanana dek endüvi bir süre daha dönmeye devam eder. Eğer motorun milinde yük yoksa ve sürtünme vantilasyon kayıpları da küçükse motorun durma süresi de uzar. Endüvi...

Garaj Kapısı Problemi

elektrikuretimi
6 Haziran 2012

Bir garaj kapısının tek butonla açılıp kapanması istenmektedir. Temel şartlar şunlardır; Açma ve kapama işlemini tek bir buton sağlayacak, Çalışmanın herhangi bir anında ana şalterden enerji kesilirse hareket duracak, Devrenin kurulmasında buton, kontak, kontaktör, sınır anahtarı (SA) ve şalterlerden (Ana Şalter) faydalanılacaktır. Şekil 6.4 Güç devresi Şekil 6.5 İstenen kumanda devresi Üçüncü bölümde t...

Su Tankı Problemi

elektrikuretimi
5 Haziran 2012

Bir su tankının içindeki sıvının belirli süre karıştırılması istenmektedir. Bunun için gereken şartlar şunlardır; - Start butonuna basınca, belirlenen seviyeye kadar tanka sıvı dolacak, - İstenen seviyeye gelindiğinde sıvı dolma işi kesilecek, - Sıvı dolduğunda karıştırıcı devreye girerek 4 saniye boyunca sıvıyı karıştıracak, - 4 saniye sonunda sıvı boşaltılmaya başlanacak, - Boşaltım işi bittiğinde yeniden Start butonuna basılırsa aynı işl...