Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kaynaklar

Elektrik Enerjisi Üretiminde Kullanılan Kaynaklar
Evlerimizde, iş yerlerimizde kullandığımız elektrik enerjisi elektrik santrallerinde üretilir. Elektrik enerjisi dediğimizde akla ilk gelen gerilim ve akım kavramlarıdır. Santrallerde üretilen elektrik gerilimi, enerji kayıplarını azaltmak için transformatörler (trafolar) yardımıyla yükseltilir, ardından dağıtım merkezlerinde evlerin ve iş yerlerinin kullandığı değerlere düşürülür  Santrallerde kullanılan en temel makineler bir kuvvetle...
Continue reading »

Oto Trafosuyla Çok Kademeli Yol Verme Devresi

Oto Trafosuyla Çok Kademeli Yol Verme Devresi
Nominal akımı 10A olan bir asenkron motor, şebekeye doğrudan bağlandığında 50A akım çekmektedir. Bu motora %50 ve %65 kademelerindeki oto trafosuyla yol verildiğinde şebekeden çekilecek akımı ve motor akımını bulalım. Im = In . kd      50 = 10 . kd       kd = 5  %50 için;  Im = (U2...
Continue reading »

Yıldız-Üçgen Yol Vermede Akım, Güç ve Moment

Yıldız-Üçgen Yol Vermede Akım, Güç ve Moment
Motor yıldız çalıştırılırken faz (motor) sargılarına uygulanan gerilim az olmakta, motorun çektiği akım da azalmaktadır. Pratik olarak güç, moment ve akımdaki azazlma miktarı kadardır. Çünkü yıldız çalışmada sargıdan geçen akım, üçgen çalışma akımından kat daha küçüktür. Ancak teorik hesaplamalarda akım, güç ve momentteki azalmanın daha fazla olduğu görülmektedir....
Continue reading »

Yıldız-Üçgen Şalterle Yol Verme

Yıldız-Üçgen Şalterle Yol Verme
Bir şebekede üçgen bağlı olarak çalışacak üç fazlı bir asenkron motor, yol vermede yıldız bağlanırsa, faz bobinleri 1,73 kat daha az bire gerilimle çalışır. Motorun yol alma akımı yaklaşık olarak üç kat azalır. Yıldız bağlı olan motor düşük gerilimle yol almaya başlar. Yol almanın uygun bir anında, ilk...
Continue reading »

Rotoru Sargılı 3 Fazlı Asenkron Motora Yol Verme

Rotoru Sargılı 3 Fazlı Asenkron Motora Yol Verme
Rotoru sargılı asenkron motor, Şekil 4.13’te görüldüğü gibi rotorunda da 3 fazlı sargılar olan ve bu sargıların uçları bilezik ve fırçalar yardımıyla dışarı alınmış motorlardır. Rotora yol verme kısmı olmazsa trafo mantığıyla çalışır ve uçlardan sargı miktarına göre gerilim alınır. Bu tip asenkron motorların yol verme işleminde rotora...
Continue reading »

Yardımcı Sargılı 1 Fazlı Asenkron Motora Yol Verme

Yardımcı Sargılı 1 Fazlı Asenkron Motora Yol Verme
Asenkron motorlarda dönme hareketini, döner manyetik alan sağlar. Döner manyetik alanı da stator sargıları yaratır. Döner alan yalnız iki ve üç fazlı sistemlerde meydana gelir. Bir faza bağlı bir sargı ile, motorda döner alan yaratılamaz. Yalnız böyle bir motora yol verilirse, motordaki bir sargı dönüşü devam ettirir. Bu...
Continue reading »

Oto Trafosuyla Tek Kademeli Yol Verme Devresi

Oto Trafosuyla Tek Kademeli Yol Verme Devresi
Şekil 4.10’da üç fazlı bir asenkron motora bir kademeli oto tranformatörüyle yol vermede kullanılan bir bağlantı şeması verilmiştir. Böyle bir oto tranformatörüyle motora yol verirken, güç devresinde ilk önce (S) kontakları kapanır. Kapanan (S) kontakları üç fazlı oto transformatörünü yıldız olarak şebekeye bağlar. Transformatörün %65 lik gerilimli orta...
Continue reading »

Dinamik Frenleme

Dinamik Frenleme
Hareket eden bir cismin üzerindeki yük arttırılırsa o cismin hızı da gittikçe azalacaktır. Örneğin, çalışan bir generatör yüklendikçe, generatörün devir sayısı da düşer. Bir doğru akım motoru çalışırken endüvisi şebekeden ayrılırsa, üzerindeki kinetik enerji nedeniyle, bu enerji sıfırlanana dek endüvi bir süre daha dönmeye devam eder. Eğer motorun...
Continue reading »

Garaj Kapısı Problemi

Garaj Kapısı Problemi
Bir garaj kapısının tek butonla açılıp kapanması istenmektedir. Temel şartlar şunlardır; Açma ve kapama işlemini tek bir buton sağlayacak, Çalışmanın herhangi bir anında ana şalterden enerji kesilirse hareket duracak, Devrenin kurulmasında buton, kontak, kontaktör, sınır anahtarı (SA) ve şalterlerden (Ana Şalter) faydalanılacaktır. Şekil 6.4 Güç devresi Şekil 6.5...
Continue reading »

Su Tankı Problemi

Su Tankı Problemi
Bir su tankının içindeki sıvının belirli süre karıştırılması istenmektedir. Bunun için gereken şartlar şunlardır; – Start butonuna basınca, belirlenen seviyeye kadar tanka sıvı dolacak, – İstenen seviyeye gelindiğinde sıvı dolma işi kesilecek, – Sıvı dolduğunda karıştırıcı devreye girerek 4 saniye boyunca sıvıyı karıştıracak, – 4 saniye sonunda sıvı...
Continue reading »

Elektrik üretimi

Elektrik üretimi